logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Skrátené vyučovanie dňa 24. 4. 2018

Dňa 24. 4. 2018, z dôvodu hodnotiacej porady o 13.00,
bude SKRÁTENÉ VYUČOVANIE

učí sa 6 hodín, popoludňajšie vyučovanie odpadá.

Nultá hodina bude celá, následne vyučovanie bude skrátené:

0. hod. – celá od 7:15 – 7:55

1. hod. – 8:00 – 8:35

2. hod. – 8:45 – 9:20

3. hod. – 9:30 – 10:05 (veľká prestávka 15 min)

4. hod. – 10:20 – 10:55

5. hod. – 11:05 – 11:40

6. hod. – 11:50 – 12:25