logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné zakončenie školského roka

Pri príležitosti slávnostného ukončenia školského roka 2017/2018 riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. odovzdala ocenenia žiakom, ktorí v ostatnom školskom roku úspešne reprezentovali školu v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Žiaci ocenení riaditeľou školy

nižšie sekundárne vzdelávanie

 • Marek Hanula, 5.A
 • Klaudia Klimeková, 5.A
 • Jakub Rybár, 5.A
 • Lucia Mesková, 5.A
 • Pavol Pajtík, 5.B
 • Hana Kalábová, 5.B
 • Matej Bachníček, 5.C
 • Lívia Vivien Armitage, 5.C
 • Daniel Dostál, Príma B
 • Timur Kotulič, Príma B
 • Taner Akbuluto, Príma C
 • Jozef Bachníček, Sekunda C
 • Alexandra Barančíková, Tercia B
 • Adela Čermáková, Kvarta A
 • Kristína Galková, Kvarta A
 • Mária Cápayová, Kvarta A
 • Emília Drnáková, Kvarta A
 • Matúš Hladký, Kvarta B
 • Tomáš Zatroch, Kvarta B
 • Martin Kaláb, Kvarta B
 • Nela Ďanovská, Kvarta B
 • Lucia Ravingerová, Kvarta B
 • Terézia Suránová, Kvarta B
 • Hubert Kowal, Kvarta B

Vyššie sekundárne vzdelávanie

 • Jakub Andrej Filčák, Kvinta A
 • Matej Sedlár, Kvinta A
 • Monika Janesová, Kvinta A
 • Viktor Ščerbak, Kvinta A
 • Andrea Martinková, Kvinta A
 • Michal Bednár, Kvinta B
 • Leon Ivanič, Kvinta B
 • Miroslav Kozolka, Kvinta B
 • Tilia Brix, Kvinta C
 • Jergus Čermák, Kvinta C
 • Alex Uraz, Kvinta C
 • Ivan Masjuk, Sexta A
 • Oliver Sporka, Sexta A
 • Tomáš Droba, Sexta A
 • Viktor Racsko, Sexta B
 • Eva Kelešiová, Sexta B
 • Sophia Bažíková, Sexta B
 • Tobiáš Winczer, Septima A
 • Jozef Číž, Septima A
 • Jaroslav Paška, Septima A
 • Linda Procházková, Septima A
 • Tereza Smetanová, Septima A
 • Daniel Marek, Septima A
 • Rastislav Sihelský, Septima A
 • Filip Petráš, Septima B
 • Matúš Bolvanský, Septima B
 • Matúš Bytčánek, Septima B
 • Samuel Šulovský, Septima B
 • Sofia Šulek, Septima B
 • Jakub Hantabál, Septima B
 • Olívia Orešková, Septima B