logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Dobrovoľníci – lektori NEJ a SJA na ŠpMNDaG

Od septembra na našej škole pôsobia dvaja dobrovoľníci programu Erasmus+. Každý z nich raz do týždňa má dve konverzačné hodiny pod vedením vyučujúceho.

Foto Pia a Marc

Marc a PiaNaši dobrovoľníci sa volajú Pia (nemecký jazyk) a Marc (Španielsky jazyk). Dozvedieť viac o nich a o programe Európskej dobrovoľníckej služby Erasmus+ sa môžete v dotazníkoch:

O EDS všeobecne

EDS (európska dobrovoľnícka služba) je program mobility mladých ľudí financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ (www.erasmusplus.sk).

Pre koho je EDSka?

Európska dobrovoľnícka služba je určená všetkým ľuďom žijúcim v EU od 18 do 30 rokov. EDS venuje špeciálnu pozornosť znevýhodneným mladým ľuďom: ľuďom, čo čelia fyzickému či mentálnemu postihnutiu, zdravotným problémom, problémom s učením, finančným problémom atď. Cieľom EDSky je ponúknuť znevýhodneným možnosť, ktorú by inak nedostali: možnosť cestovať, učiť sa jazyky a rôzne nové veci, získavať prax a tým im zlepšiť východiskovú pozíciu do života.

Ako dlho trvá?

Väčšina EDS trvá 2–12 mesiacov, v ojedinelých prípadoch 2 týždne až dva mesiace. Počas trvania EDS má dobrovoľník nárok na dva dni voľna za každý odpracovaný mesiac (okrem víkendov a štátnych sviatkov).

Kde sa dá vykonávať EDSka?

Dobrovoľnícka služba sa dá vykonávať v akreditovaných organizáciach v rámci EU, a v menšej miere aj v susediacich a partnerských krajinách EU. To, že sú organizácie akreditované zaručuje kvalitu služieb, ku ktorým sa dobrovoľník dostane rovnako aj zabezpečí, že sa dobrovoľník nestane obeťou obchodovania s ľuďmi, či čiernej práce. Databázu akreditovaných organizácii najdete tu.

Organizácie majú možnosť získať tri typy akreditácie: vysielajúca organizácia (skratka VO), ktorá má možnosť dobrovoľníkov zo svojej krajiny vyslať, hosťujúca organizácia (skratka HO), ktorá má možnosť dobrovoľníkov z inej krajiny prijať a koordinujúca organizácia (skratka KO), ktorá zabezpečí VO a HO administratívnu podporu a zaručí sa za minimálne štandardy EDS.

Čo do toho treba dať?

Dobrovoľnícka služba sa môže týkať rôznych tém (vzdelávanie, voľný čas, znevýhodnení, životné prostredie, ľudské práva, rozvojová pomoc, informovanosť o EU, atď.). Spoločnou črtou pre prácu dobrovoľníka je práca na plný úväzok (30–35 hodín týždenne).

Čo z toho budem mať?

Okrem neoceniteľnej skúsenosti života a práce v cudzej krajine vám HO z grantových peňazí zabezpečí ubytovanie, príspevok na stravu (niekedy nepostačí na pokrytie všetkých výdavkou na stravu – treba si doplatiť, alebo sa uskromniť), vreckové, jazykový kurz (učenie sa jazyka hosťujúcej krajiny), poistenie (pre prípad zdravotných problémov), kontakt na lekára, cestovanie z ubytovania do práce a späť, materiál/pomôcky na aktivity, ktoré budete v rámci projektu vykonávať a mentora. V rámci grantu vám bude pridelený rozpočet na cestovanie na projekt a domov. Ak ho presiahnete, musíte si doplatiť z vlastného vrecka.

Chcem sa stať dobrovoľníkom, kto mi pomôže?

Ak sa chcete stať dobrovoľníkom EDS, pomôže vám akreditovaná vysielajúca organizácia. Jednou takou je aj OZ Priatelia Quo Vadis. Pre mimobratislavkých záujemcov odporúčam vyhľadať si VO v databáze akreditovaných organizácii.

kontakt v rámci Quo Vadis: evs(zavinac)domquovadis [dot] sk

viac info:

AKO SA STAŤ DOBROVOĽNÍKOM EDS

Na to, aby ste sa mohli stať EDS dobrovoľníkom, potrebujete vysielajúcu organizáciu. (jednou takou je aj hosťujúca organizácia Marca a Pie, Priatelia Quo Vadis) Vysielajúca organizácia vám poskytne podporu pri hladaní hostiteľskej organizácie, uchádzaní sa o dobrovoľnícku pozíciu, prípravu pred vycestovaním (zahŕňajúcu prípravu pre život v inej kultúre), podporu počas vašej EDSky (keď vám bude smutno, alebo keď vás bude šéf hnevať ;-)) a takisto podporu po návrate z EDSky.

Keďže VO už máte, treba si dať dokopy životopis (ideálne vo formáte Europass a motivačný list. (Motivačný list je dobré písať pre každú organizáciu zvlášť. S obsahom motivačného listu vám môže pomôcť vysielajúca organizácia).

Ďalej je treba si ujasniť, o aký typ projektu máte záujem (či to bude práca s deťmi, enviromentálne aktivity, práca s postihnutými a i.), na ako dlho by ste chceli vycestovať (čím dlhšie, tým lepšie pre vás a tým ľahšie nájdete HO), či si viete predstaviť život na dedine, v menšom meste alebo vo veľkomeste (ak niekto žil celý život na dedine, môže mať veľký problém zvyknúť si na život v metropole. Samozrejme, platí to aj obrátene) a o akú krajinu/krajiny máte záujem. Výber krajiny patrí na posledné miesto, lebo to, že sa budete každé ráno zobúdzať v napr. v Španielsku vám nezaručí že budete šťastný ak budete v práci, ktorá vás nebaví a nenapľňa.

Ak máte v týchto veciach jasno, je načase začať hľadať HO. Tú môžte hladať cez databázu akreditovaných organizácii, alebo cez webstránky ponúkajúce aktuálne EDS projekty, prostredníctvom siete Eurodesk, či prostredníctvom facebookových skupín.

Ak ste našli vhodné organizácie, pošlete im svoj životopis a motivačný list (niekde vyžadujú aj fotku) a čakáte na odpoveď. Organizácie si väčšinou dávajú určitý čas na to, aby si prečítali žiadosti všetkých uchádzačov a potom spravia konečné rozhodnutie. Niekedy pošlú vybraným uchádzačom doplňujúce otázky, alebo ich pozvú na pohovor prostredníctvom Skype a až potom sa rozhodnú.

Ak dostanete zamietavé stanovisko, hľadáte ďalej, ak pozitívne, gratulujeme. Nasleduje čas, kedy spolu s HO a KO (často v osobe jednej organizácie) vypracujete projekt šitý na mieru vašim očakávaniam a potrebám organizácie. KO pošle projekt Národnej agentúre na schválenie. V prípade, že váš projekt bude schválený, spíšete s VO, HO a KO dohodu o EDS, kde sa určia konkrétne podmienky dobrovoľníckej služby (napr. aké budete mať ubytovanie, koľko dostanete ako príspevok na stravu, aký bude váš pracovný čas, aká bude jazyková príprava a podobne). Následne prejdete školením pred odchodom (tzv. pre-departure training), kúpite si cestovný lístok a šup-ho v ústrety dobrodružstvu EDS.

Čo treba ešte brať do úvahy?

Dôležité sú termíny, ku ktorým KO podáva projekt. Tie sú tri (februárový, aprílový a októbrový). To, či bol váš projekt schválený (a teda či naozaj pôjdete na EDSku) sa dozviete približne 6 týždňov po predkladacom termíne. Najskorší možný dátum na vycestovanie je 3 mesiace po predkladacom termíne (pricestovať môžete len prvých 7 dní v mesiaci). Prečo o tom píšeme? Keďže chvílku trvá, kým si nájdete HO a kým HO napíše projekt šitý pre vás, je dobré s hľadaním EDS začať aj 6 mesiacov pred tým, ako chcete vycestovať.

V rámci HO môžete byť jediný EDS dobrovoľník, no môže vás tam byť aj viac (závisí to od možností HO). Ak vás bude viac, zažijete aj viac zábavy, no zažijete aj nápor na toleranciu a prispôsobivosť, ktorá je pre život a prácu v medzikultúrnom prostredí kľúčová.

A nedá sa to celé urýchliť?

Niekedy sa to urýchliť dá, no na to musíte mať šťastie. Občas sa stáva, že organizácii, ktorá už má schválený projekt vypadne dobrovoľník a vtedy potrebuje nájsť čo najskôr za neho náhradu. O takýchto typoch projektov sa dozviete cez Eurodesk alebo youthnetworks.eu. Treba sa však mať napozore, keďže narýchlo vybraný projekt vám nemusí stopercentne sadnúť a podmienky projektu sú už dojednané a nedajú sa ľahko zmeniť.

PrílohaVeľkosť
2016-EDS-dotaznik-Marc.pdf131.59 KB
2016-EDS-dotaznik-Pia.pdf269.71 KB