logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturity

Zoznam maturantov a zvolených predmetov v roku 2016/17