logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/17