logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ročníkové práce, projektové práce a SOČ v šk. roku 2016/17

Aktualizovali sme termíny a pravidlá ročníkových prác, a pravidlá projektových prác a SOČ platné v školskom roku 2016/17.