logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspešný absolvent ŠpMNDaG pracuje v Texase na inováciách v oblasti liečby rakoviny

Náš absolvent Marek Buchman pracuje na inováciách v oblasti liečby rakoviny.

Rozhovor s ním si môžete prečítať na portáli Startitup.sk:

Marek Buch­man – slo­ven­ský super­ta­lent, ktorý si to z Oxfordu namie­ril do Texasu, kde pra­cuje na ino­vá­ciach v oblasti liečby rako­viny