logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

IQ olympiáda

Vážení rodičia,

Chceli by sme Vás informovať, že sme sa ako škola zapojili do IQ olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko.

Súťaž je určená pre ročníky príma až kvarta a nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti, žiaci budú uplatňovať schopnosť samostatného logického uvažovania.

Žiaci sa registrujú do súťaže individuálne prostredníctvom on-line prihlášky “www.iqolympiáda.sk”:http://www.iqolympiáda.sk do 31.3.2017.

Školské kolo súťaže bude prebiehať online od 03.04.2017 od 7:00 do 07.04.2017 do 22:00. Žiaci si môžu vybrať miesto a čas, kde budú úlohy riešiť, dôležité je internetové pripojenie.

Školy, kde sa zapojí percentuálne najviac žiakov, budú odmenené spoločenskými hrami. Najlepší 80 riešitelia z každého regiónu (Východ, Stred, Západ) postúpia do semifinále.