logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmena termínu prezentácií projektových prác a SOČ

Prezentovanie projektových prác bude prebiehať 9.5. – 10.5. 2017 (utorok, streda)