logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Konkurz na voľné miesta „Gaststudent“ vo Viedni v školskom roku 2017/2018

Na základe záujmu rodičov a žiakov vypisujeme konkurz na voľné miesta na partnerskom gymnáziu Wiedner Gymnasium/Sir Karl Popper Schule vo Viedni.

Písomnú žiadosť (VZOR) spolu s motivačným listom v oboch jazykoch (slovenčine a nemčine) prosíme doručiť na riaditeľstvo školy na Skalickú cestu do 29. mája 2017.

Prednosť majú žiaci:

  • vyšších ročníkov (budúcoročná kvinta až septima)
  • dobre ovládajúci nemecký jazyk
  • dosahujúci výborné výsledky vo všetkých predmetoch
  • schopní dobrať si učivo a urobiť skúšky v našej škole v termíne nami stanovenom

O výbere žiakov a podmienkach rozhodne odborná komisia vo výberovom konaní, ktoré sa bude konať 7. júna 2017.