logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17, oceneňovanie študentov (foto)

Dňa 30. júna prebehlo slávnostné ukončenie veľmi úspešného školského roka 2016/2017. Ústne maturitné skúšky skončili s priemerom 1,00, externá časť maturitnej skúšky s percentilom 95%.

Riaditeľka školy ocenila študentov s medzinárodnými a celoslovenskými úspechmi.

Fotogaléria ocenených študentov

Menoslov ocenených študentov

Viac podrobnosti o úspechoch našich študentov

Piaty ročník

Filip PAVLAC, Ema AHMED, Matúš KRIŠKA, Timotej BEZÁK, Peter SIEBERT, Teo BOBOCKÝ, Martin LIPKA

Príma

Matej HANTABÁL

Sekunda

Zuzana HLADKÁ, Adam KURUC, Filip DOBA, Stanislav BEZÁK, Martin TOMEŠ, Sára KRAJČOVÁ, Annamária ŠUTKOVÁ

Tercia

Jakub SKALOŠ, Adela ČERMÁKOVÁ, Kristína GALKOVÁ, Martin KALÁB, Matúš HLADKÝ, Michal ŠKVARKA, Nela ĎANOVSKÁ, Lucia RAVINGEROVÁ, Barbora JANÁKOVÁ

Kvarta

Andrea MARTINKOVÁ, Oskar LELKO, Lenka STAHLOVÁ, Lívia ČEREŠŇOVÁ, Miroslav KOZOLKA, Tomáš ŠIMEK, Tereza MARCINEKOVÁ, Veronika IHRINGOVÁ, Katarína PETRÁŠOVÁ, Ján BARCZI, Alex URAZ, Viktor MIHOK, Martin ROŽKA, Emil HODÁL, Jerguš ČERMÁK

Kvinta

Tomáš DROBA, Oliver SPORKA, Lea KOLEVSKÁ, Sophia BAŽÍKOVÁ, Michal HORANSKÝ, Eva KELEŠIOVÁ, Richard HAMERLÍK

Sexta

Samuel ŠULOVSKÝ, Filip PETRÁŠ, Viktória BÁNOVSKÁ, Martin BOLVANSKÝ, Matúš BYTČÁNEK, Sofia ŠULEK, Jakub HANTABÁL, Jakub HLUŠKO, Tereza SMETANOVÁ, Rastislav SIHELSKÝ, Lívia MIHOKOVÁ

Septima

Paulína SMOLÁROVÁ, Christian HOLÓSSY, Michael GEJDOŠ

označenie alebo označenie znamená špeciálnu cenu riaditeľky školy