logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Riaditeľské voľno 22.9.2017

Vážení rodičia a žiaci,

pri príležitosti 25. výročia začiatku práce s nadanými deťmi na Slovensku udeľuje riaditeľka školy na 22. septembra 2017 riaditeľské voľno.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka