logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vyučovanie v pondelok 23.10. podľa rozvrhu

Oznamujeme, že vodovodné potrubie je opravené a tak od pondelka 23.10.2017 prebieha vyučovanie podľa platného rozvrhu.