logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmena rozvrhu na štvrtok 7. 12. 2017 (učí sa podľa piatkového rozvrhu)

Vážení rodičia, žiaci,

na základe odporúčania Pedagogickej rady Gymnázia ohľadom výučby podľa piatkového rozvrhu od septembra do novembra a množstva neodučených hodín z dôvodu sviatkov a školských akcií som rozhodla, že zajtra, t. j. vo štvrtok 07.12. sa bude realizovať výučba podľa piatkového rozvrhu. Tým činom budú dvakrát za sebou odučené piatkové hodiny.

Za pochopenie ďakujem.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc