logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Radiateľské voľno 22. decembra 2017 (piatok)

Riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje riaditeľské voľno na piatok 22.12.2017 na vyhodnotenie výsledkov Programu APROGEN za doterajšie obdobie, na prehodnotenie a spracovanie inovatívnych postupov a prístupov a na predstavenie vízie ďalšieho pokračovania ŠpMNDaG.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka školy