logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Školské kolo matematickej olympiády

Prebehlo školské kolo matematickej olympiády. Víťazovi Petrovi Ondušovi gratulujeme. Ostatné výsledky sú k dispozícii na tejto linke.