logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznam krúžkov

Zoznam krúžkov v školskom roku 2016/2017

V priloženom súbore si môžete pozrieť kompletné informácie o každom otvorenom krúžku v školskom roku 2016/2017:
Zoznam krúžkov vo formáte PDF

 • Biblický krúžok
 • Čínština
 • Čitateľský krúžok, šk. knižnica
 • Debatný krúžok
 • Dejepisný krúžok
 • Internetový študentský magazín
 • Futbalový krúžok 5.- roč-Tercia
 • Florbalový krúžok
 • Fyzikálne výpočty Tercia-Oktáva
 • Hudobný krúžok
 • Chemický krúžok
 • Jazykový kvet – nemčina
 • Jazykový kvet – španielčina
 • Joga
 • Kam po gymnáziu
 • Matematický krúžok 5.-Kvarta
 • Popoludňajšie aktivity pre 5. roč.
 • Popoludňajšie aktivity pre 5. roč.
 • Popoludňajšie aktivity pre 5. roč.
 • Popoludňajšie aktivity pre 5. roč.
 • Popoludňajšie aktivity pre 5. roč.
 • Programovanie a tvorba poč. hier
 • Svet a spol./World and Society v angličtine
 • Výtvarný ateliér (9)
 • Volejbal
 • Varím, varíš, varíme