logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Členovia rady školy

Rada školy pracuje v tomto zložení:

Volení členovia:

 • Mgr. Pavol Blaňár – rodič
 • Ing. Ľuboš Flandera – rodič
 • Ing. Jiří Láznička – rodič
 • PaedDr. Jozef Cimra – pedagogický zamestnanec
 • Mgr. Darina Rauová – pedagogický zamestnanec
 • Gabriela Šándorová – nepedagogický zamestnanec
 • Tobias Winczer – študent

Delegovaní členovia:

 • Peter Ágoston
 • Ing. Pavol Galamboš
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • Ing Ildikó Virágová