logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Pedagogickí pracovníci

Vedenie školy

Riaditeľ PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc.
Zástupca pre gymnázium PhDr. Milan BUJŇÁK

Gymnázium

Trieda Triedny učiteľ E-mail
5.A Mgr. Katarína Pupíková kpupikova(zavinac)spmndag.sk
5.B Mgr. Lenka Kelbelová lkelbelova(zavinac)spmndag.sk
5.C Mgr. Lenka Vašicová lvasicova(zavinac)spmndag.sk
PRÍMA A Mgr. Beata Bujtárová bbujtarova(zavinac)spmndag.sk
PRÍMA B Mgr. Viktória Kárászová vkaraszova(zavinac)spmndag.sk
PRÍMA C Mgr. Katarína Kubaliaková kkubaliakova(zavinac)spmndag.sk
SEKUNDA A PaedDr. Veronika Kostolanská vkostolanska(zavinac)spmndag.sk
SEKUNDA B Mgr. Marta Kolibárová mkolibarova(zavinac)spmndag.sk
SEKUNDA C Mgr. Andrea Rohaľová arohalova(zavinac)spmndag.sk
TERCIA A Mgr. Mária Valentová mvalentova(zavinac)spmndag.sk
TERCIA B Mgr. Ivona Iváneková iivanekova(zavinac)spmndag.sk
KVARTA A Mgr. Zuzana Bartošová zbartosova(zavinac)spmndag.sk
KVARTA B Mgr. Danica Hlinková dhlinkova(zavinac)spmndag.sk
KVARTA C Mgr. Lenka Jankovičová ljankovicova(zavinac)spmndag.sk
KVINTA A Mgr. Tomáš Kapuscinský tkapuscinsky(zavinac)spmndag.sk
KVINTA B Mgr. Dominika Ondriašová dondriasova(zavinac)spmndag.sk
SEXTA A Mgr. Zuzana Hasalíková zhasalikova(zavinac)spmndag.sk
SEXTA B Mgr. Silvia Kováčová skovacova(zavinac)spmndag.sk
SEPTIMA PaedDr. Jozef Cimra jcimra(zavinac)spmndag.sk
OKTÁVA PhDr. Milan Bujňák mbujnak(zavinac)spmndag.sk

Netriedni učitelia:

Meno E-mail
Mgr. Anton Belan abelan(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Erik Čajagi ecajagi(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Ivona Demčáková idemcakova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Dušan Fábik dfabik(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Martina Habľáková mhablakova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Marianna Halimovičová mhalimovicova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Ľudmila Hladká lhladka(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Viera Jánošková, PhD. vjanoskova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Andrej Jurík ajurik(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Ric Kealoha rkealoha(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Jakub Krchňavý jkrchnavy(zavinac)spmndag.sk
Bc. Magdaléna Mariášová mmariasova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Jana Murínová jmurinova(zavinac)spmndag.sk
Ing. Pavol Nemec pnemec(zavinac)spmndag.sk
Andrea Pindúrová apindurova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Tomáš Polák tpolak(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Alena Rebrová arebrova(zavinac)spmndag.sk
Ing. Mgr. Mária Rusinová mrusinova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Marián Staňo mstano(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Ivan Stodola istodola(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Pavol Svoreň psvoren(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Katarína Šramova ksramova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Natália Városiová nvarosiova(zavinac)spmndag.sk

Lektori – dobrovoľníci EDS:

Meno
Marc Montany (ES)
Pia Mächtel (DE)