logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2016/17

2016/17

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický Jazyk Olympiáda 1A obvodné 1 Hantabál Matej
Biológia Olympiáda - kat.C obvodné 1 Lívia Čerešňová
Biológia Olympiáda - kat.C obvodné 3 Andrea Martinková
Chémia Olympiáda kat.D okresné 1 Miroslav Cibuľa
Dejepis Olympiáda kat.C okresné 1 Martin Rožka
Dejepis Olympiáda kat.C okresné 2 Emil Hodál
Dejepis Olympiáda - kategória C školské 1 Martin Rožka
Dejepis Olympiáda - kategória C školské 2 Emil Hodál
Dejepis Olympiáda - kategória C školské 3 Lívia Cerešnová
Dejepis Olympiáda - kategória D školské 1 Hubert Kowal
Dejepis Olympiáda - kategória D školské 2 Kristína Galková
Dejepis Olympiáda - kategória D školské 3 Jakub Skaloš
Dejepis Olympiáda - kategória E školské 1 Emma Somolányová
Dejepis Olympiáda - kategória E školské 2 Samuel Sadák
Dejepis Olympiáda - kategória E školské 3 Zuzka Hladká
Dejepis Olympiáda - kategória F školské 1 Roland Meixner
Dejepis Olympiáda - kategória F školské 2 Stanislav Bezák
Dejepis Olympiáda - kategória F školské 3 Matej Zigo
Fyzika Olympiáda kat.E okresné 1 Šimek Tomáš
Fyzika Olympiáda kat.E okresné 2 Čermáková Adela
Fyzika Pikofyz celoslovenské 1 Hladký Matúš
Fyzika Pikofyz celoslovenské 3 Škvarka Michal
Geografia Olympiáda - kat.E obvodné 2 Martin Rožka
Geografia Olympiáda - kat.E obvodné 3 Adam Hudec
Geografia Olympiáda - kat.F obvodné 1 Lukas Michna
Geografia Olympiáda - kat.F obvodné 2 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda - kat.G obvodné 2 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda - kat.G obvodné 3 Peter Siebert
Geografia Olympiáda - kat.Z obvodné postupujúci Gdovec, Řehulka, Petráš F., Laifer, Jankovič, Sádovská
Geografia Olympiáda Kvarta školské 1 Martin Rožka
Geografia Olympiáda Kvarta školské 2 Jerguš Čermák
Geografia Olympiáda Kvarta školské 3 Adam Hudec
Geografia Olympiáda Prima školské 1 Jozef Bachníček
Geografia Olympiáda Prima školské 2 Samuel Michalík
Geografia Olympiáda Prima školské 3 Roman Žitňanský
Geografia Olympiáda Sekunda školské 1 Lukas Michna
Geografia Olympiáda Sekunda školské 2 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda Sekunda školské 3 Tomáš Laczky
Geografia Olympiáda Tercia školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda Tercia školské 2 Jakub Koník
Geografia Olympiáda Tercia školské 3 Hubert Kowal
Matematika Olympiáda Z5 obvodné 1 Bachniček Matej
Matematika Olympiáda Z5 obvodné 2 Omaník Simon
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 1 Timur Kotulič
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 2 Samuel Schultz
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 2 Samuel Šoltýs
Matematika Pytagoriáda P7 okresné 2 Matej Donoval
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A školské 1 Filip Koiš
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A školské 2 Ema Kiliánová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A školské 3 Ema Somolányová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A obvodné 3 Taner Akbuluto
Nemecký Jazyk Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
Nemecký Jazyk Olympiáda 1B školské 2 Mária Matejová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1B školské 3 Monika Janesová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1C školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký Jazyk Olympiáda 1C školské 2 Giorgio Duglas Severini
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A školské 1 Samuel Macháč
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A školské 2 Alan Laifer
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A školské 3 Sára Lovecká
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A obvodné 1 Samuel Macháč
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A obvodné 2 Sára Lovecká
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B školské 2 Alex Fleško
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B školské 3 Adam Rosipal
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B obvodné 1 Michaela Biacovská
Nemecký Jazyk Olympiáda 2C celoslovenské 1 Nick Chapman
Nemecký Jazyk Olympiáda 2C krajské 1 Nick Chapman
Nemecký Jazyk Olympiáda 2C školské 1 Nick Chapman
Prírodné vedy Všetkovedko celoslovenské 3 Kriška Matúš
Ruský Jazyk Ruské slovo - Poézia krajské 1 Viktor Ščerbak
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž medzinárodné 1 Martin Bolvanský, Samuel Šulovský, Filip Petráš, Lívia Mihoková, Matúš Bytčánek
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž krajské 1 Viktor, Mihok, Emil Hodál, Ján FilipBarczi, Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Liliana Hnatová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 1 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 2 Leon Ivanič
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 3 Adam Kuruc
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 1 Filip Pavlac
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 2 Samuel Michalík
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 3 Jindřich Láznička
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 2 Sofia Šulek
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 3 Samuel Šulovský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 2 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 3 Emma Killiánová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 1 Tomáš Lupták
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 2 Peter Siebert
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 3 Alfréd Brix
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 1 Liliana Hnátová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 2 Simona Znášiková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 3 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda krajské 1 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia celoslovenské 3 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória okresné 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória školské 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória školské 2 Ema Mihálová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória školské 3 Matej Donoval
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória okresné 1 Jindřich Láznička
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória školské 1 Jindřich Láznička
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória školské 2 Dominika Trudičová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória školské 3 Štefan Dojčer
Slovenský jazyk a literatúra Škultétyho rečňovanky celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.A školské 1 Pavlína Tomášiková
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.A školské 2 Michal Petrovič
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.B školské 1 Nina Viršíková
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.C krajské 2 Nina Viršiková
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.D krajské 2 Pavlína Tomášiková
Telesná a športová výchova Stolný tenis okresné 1 Ihring Walter, Janč Alex, Rosa Alex, Semančík Filip

Spolu 112 úspechov.