logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2017/18

2017/18

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3 Adam Zich
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Martin Vitaloš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Martin Rožka, Jerguš Čermák
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Michal Barna
Šach Majstrovstvá okresné 1 Vladimír Bochnička
Šach Majstrovstvá okresné 2 Oliver Šoltýs
Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany okresné 3 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1 Tomáš Bátor, Tomáš Lupták
Slovenský jazyk a literatúra Literárna Senica celoslovenské čestné uznanie Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné 1 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 3 Leon Ivanič
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 3 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 1 Lívia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 2 Dominika Štofanová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 3 Karolína Derdáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 1 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 2 Alfréd Brix
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 3 Adam Kišac
Telesná s športová výchova Šach Okresné 1 Vladimír Bochnička
Telesná s športová výchova Šach Okresné 2 Oliver Šoltýs

Spolu 30 úspechov.