logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2017/18

2017/18

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda 1A okresné 2 Hantabál Matej
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Nina Struhárová
Anglický jazyk Olympiáda 2A okresné 31 Kristián Čabala
Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Šulovský
Biológia Olympiáda okresné 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda školské 1 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda školské 2 Sylvia Rothmaierová
Biológia Olympiáda školské 3 Emília Drnáková
Dejepis Olympiáda C školské 1 Lukáš Lofay
Dejepis Olympiáda C školské 2 Matej Sova
Dejepis Olympiáda C školské 3 Hubert Kowal
Dejepis Olympiáda D okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D školské 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D školské 2 Nina Bacharová
Dejepis Olympiáda E okresné 3 Jozef Bachnička
Dejepis Olympiáda E školské 1 Jozef Bachnička
Dejepis Olympiáda E školské 2 Adam Tábory
Dejepis Olympiáda F školské 1 Damián Dlhoš
Dejepis Olympiáda F školské 2 Kiko Polák
Dejepis Olympiáda F školské 3 Ján Oravík
Geografia Olympiáda B krajské 2 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda E okresné 3 Lukas Michna
Geografia Olympiáda E školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda E školské 2 Lukas Michna
Geografia Olympiáda E školské 3 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
Geografia Olympiáda F okresné 3 Polák Milan
Geografia Olympiáda F školské 1 Milan Polák
Geografia Olympiáda F školské 2 Roman žitňanský
Geografia Olympiáda F školské 3 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda G okresné 1 Pajtík Pavol
Geografia Olympiáda G okresné 2 Bachníček Matej
Geografia Olympiáda G školské 1 Pavol Pajtík
Geografia Olympiáda G školské 2 Jakub Benčo
Geografia Olympiáda G školské 3 Matej Bachníček
Geografia Olympiáda Z okresné postup do kraja Adam Hudec, Jozef Číž, Marek Jankovič, Alan Laifer, Matúš Majer, Adrian Ďurči, Lívia Čerešňová
Informatika Olympiáda A krajské 1 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda A krajské 2 Jozef Číž
Informatika Olympiáda A krajské 3 Peter Onduš
Informatika Olympiáda A krajské 4 Adrián Ďurči
Informatika Olympiáda B krajské 1 Adriana Janáčková
Informatika Olympiáda B krajské 2 Kristán Čabala
Informatika Olympiáda B krajské 3 Tomáš Šimek
Matematika Olympiáda Z5 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Olympiáda Z9 okresné 2 Hladký Matúš
Matematika Olympiáda Z9 okresné 3 Zatroch Tomáš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3 Adam Zich
Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 3 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Martin Vitaloš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Martin Rožka, Jerguš Čermák
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 3 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Michal Barna
Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany okresné 3 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1 Tomáš Bátor, Tomáš Lupták
Slovenský jazyk a literatúra Literárna Senica celoslovenské čestné uznanie Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné 1 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda, kat. C krajské 3 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 3 Leon Ivanič
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 3 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 1 Lívia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 2 Dominika Štofanová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 3 Karolína Derdáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III okresné 2 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 1 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 2 Alfréd Brix
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 3 Adam Kišac
Slovenský jazyk a literatúra Vánoční Debatiáda v Prostějove medzinárodné 1 Martin Bolvanský, Matúš Bytčánek, Jerguš Čermák, Filip Petráš, Samuel Šulovský
Štúdium Ocenenie Župana BSK krajské 1 Paulína Smolárová
Telesná s športová výchova Šach Okresné 1 Vladimír Bochnička
Telesná s športová výchova Šach Okresné 2 Oliver Šoltýs

Spolu 84 úspechov.