logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zvonenie

Komunita: 8:00 8:15
1. hodina:     8:15 –   9:00        
prestávka: 9:00 9:10
2. hodina: 9:10 9:55
prestávka: 9:55 10:05
3. hodina: 10:05 10:50
veľká prestávka: 10:50 11:10
4. hodina: 11:10 11:55
prestávka: 11:55 12:05
5. hodina: 12:05 12:50
prestávka: 12:50   –   13:00
6. hodina: 13:00   13:45
obedová prestávka:     13:45 14:30
7. hodina: 14:30 15:15
prestávka: 15:15 15:20
8. hodina: 15:20 16:05