logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiaci jún

V júni sa uskutočnia v rámci ŠKD nasledovné aktivity:

31.5.2018 - Deň detí

13.6.2018 - Burza hračiek