logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch apríl - máj 2018

V mesiacoch apríl a máj budú v ŠKD prebiehať nasledovné aktivity:

19.4. - Trieda baví triedu (výber programu na Akadémiu)

24.4. - Deň Zeme - prehliadka policajtov - psovodov, 14:00

3.5. - Akadémia ku Dňu matiek, kultúrny dom Vajnorská, 16:00