logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vysvedčenie 29.6.2018

Vážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že v piatok 29. 6. 2018 dostanú deti koncoročné vysvedčenie.

Vyučovanie bude do 10. 30 h, ŠKD je v prevádzke do 13. 00 h.

Obedy začínajú o 11. 00 h po ročníkoch po polhodine.

 

Prajeme Vám aj deťom príjemné letné prázdniny,

 

zamestnanci školy