logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch máj - jún 2019

V mesiacoch máj a jún 2019 sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

- činnosť ŠKD krúžkov končí posledný májový týždeň

30.5.- Deň detí

6.6. - Burza hračiek

11.6. - Športové hry

18.6. - Futbalový turnaj