logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Metodický deň - 17.5.2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v piatok 17. 05. 2019 udeľuje riaditeľka školy PhDr. 
Jolana Laznibatová, CSc. žiakom školy riaditeľské voľno, nakoľko sa uskutoční Metodický deň pre všetkých  pedagógov.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu spoluprácu.