logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019

Aktuálnu ponuku krúžkov ŠKD v školskom roku 2018/2019 nájdete tu