logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Aktivity ŠKD v mesiacoch marec - máj 2017

V mesiacoch marec - máj sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

23.2.2017 - kvíz Milujem Slovensko

30.3.2017 - vedomostný kvíz - Marec mesiac knihy

4.4.2017 - Veľká noc - tvorivé dielne

20.4.2017 - Deň Zeme

10.5.2017 - Talentmánia

Aktivity ŠKD v mesiacoch január a február

V mesiacoch január a február 2017 sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

26.1. - Kvíz Milujem Slovensko - z dôvodu choroby sa presúva (termín bude upresnený)

Zimné športové hry (termín bude upresnený podľa počasia)

7.2. - Animovaná komédia Spievaj  v kine Polus od 14:40 do 16:30

16.2. - Karneval

Riaditeľské voľno - 18.11.2016

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje žiakom školy na piatok 18.11.2016 riaditeľské voľno.

 

Aktivity ŠKD v mesiaci december

V decembri 2016 sa uskutočnia v ŠKD nasledovné aktivity:

8.12. (štvrtok) - Vianočná akadémia

od 19.12. (pondelok) - Vianočné trhy

Aktivity ŠKD v mesiaci november - zmena

V mesiaci november sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

23.11. - zábavné popoludnie Trieda baví triedu

Pôvodne plánované filmové predstavenie sa presúva na január 2017.

Aktivity ŠKD v mesiacoch september a október 2016


V mesiacoch september a október sa budú v ŠKD konať nasledovné aktivity:

September: Najkrajší šarkan

                   28.9.2016 - Športové popoludnie

Október:    18.10.2016 - Deň jablka - zdravá výživa

                  24. - 27.10.2016 - Práca s prírodným materiálom - tvorivé dielne

Začiatok školského roka 2016/2017

Milí žiaci a rodičia,

dňa 5. 9. 2016 o 8.00 h slávnostne otvárame školský rok 2016/2017 v ŠpMNDaG, Teplická 7.

PROGRAM:

8:00 – otvorenie školského roka na Teplickej 7 riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou,  CSc.

8:05 - 8:20 - privítanie prvákov

8:20 - 8:40 - privítanie žiakov 2. - 4. ročníka

8:45 - 9:10 - prvé informatívne stretnutie  riaditeľky školy s rodičmi prvákov na spojovacej chodbe na 2. poschodí

Poďakovanie rodičom a podporovateľom ŠpMNDaG

Vážení rodičia a podporovatelia Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia!

Ďakujeme vám za pomoc, podporu a efektívnu spoluprácu s vami počas celého školského roku 2015/16. Prajeme vám a vašim deťom pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2016/17!

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy