logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci 2017/2018

Harmonogram stretnutí predškolákov v šk. roku 2017/2018

Témy a termíny stretnutí:

1.      Divadelné predstavenie Rumcajs           

piatok   8. 12. 2017  o 11.00 h

(divadelné predstavenie a  prekvapenie od  Mikuláša)

 

2.      Čáry-máry v januári               

ZRUŠENIE TERMÍNU PREDŠKOLÁKOV 29.4.2017

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že termín stretnutia predškolákov zo dňa 29.4.2017 je zrušený vzhľadom k tomu, že viaceré rodiny si z dôvodu predĺženého víkendu robia individuálny program.

Ďakujeme za pochopenie.

ŠpMNDaG

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Šaliansky Maťko 2017/2018

V tomto ročníku súťaže Šaliansky Maťko v prednese povestí získali v prvej kategórii umiestnenie nasledovní žiaci:

Oznámenie pre predškolákov

Milí rodičia a deti - predškoláci,

 

Metodické dni 18. a 19.10.2017

V dňoch 18. a 19.10.2017 sa uskutočnili metodické dni, stretnutia a seminár učiteľov zo škôl a tried vzdelávajúcich nadané deti v PROGRAME APROGEN. Metodické dni boli prínosom pre všetkých zúčastnených. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v termíne 30.10. (pondelok) až 1.11. (streda). Školské vyučovanie sa začne 2.11.2017 (štvrtok). 

Aktivity ŠKD v mesiacoch november a december 2017

V mesiacoch november a december sa budú konať v ŠKD nasledovné aktivity:

November

Filmové predstavenie - termín bude upresnený

Výroba vianočných výrobkov - v priebehu celého mesiaca

December

Vianočné tvorivé dielne - od začiatku mesiaca do 15.12.

Vianočné trhy - od 18.12. do 21.12.

Aktivity ŠKD v mesiacoch september a október 2017

V mesiacoch september a október sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

September

Športový deň - podľa počasia 

Október

17.10. - Deň jablka

26.10. - Halloween

výstava jesenných výrobkov z tekvíc

Šarkaniáda - podľa počasia

Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

Aktuálnu ponuku krúžkov v ŠKD v školskom roku 2017/2018 nájdete tu.