logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

ZRUŠENIE TERMÍNU PREDŠKOLÁKOV 29.4.2017

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že termín stretnutia predškolákov zo dňa 29.4.2017 je zrušený vzhľadom k tomu, že viaceré rodiny si z dôvodu predĺženého víkendu robia individuálny program.

Ďakujeme za pochopenie.

ŠpMNDaG

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Aktivity ŠKD v mesiacoch september a október 2017

V mesiacoch september a október sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

September

Športový deň - podľa počasia 

Október

17.10. - Deň jablka

26.10. - Halloween

výstava jesenných výrobkov z tekvíc

Šarkaniáda - podľa počasia

Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

Aktuálnu ponuku krúžkov v ŠKD v školskom roku 2017/2018 nájdete tu.

Otvorenie školského roka 2017/2018

Milí žiaci a rodičia,

dňa 4. 9. 2017 o 8.00 h slávnostne otvárame školský rok 2017/2018 v ŠpMNDaG, Teplická 7

PROGRAM:

8:00 - otvorenie školského roka na Teplickej 7 riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou,  CSc.

8:05 - 8:20 - privítanie prvákov

8:20 - 8:40 - privítanie žiakov 2. - 4. ročníka

8:45 - 9:10 - prvé informatívne stretnutie  riaditeľky školy s rodičmi prvákov na spojovacej chodbe na 2. poschodí

Aktivity ŠKD v mesiacoch máj - jún 2017

V mesiacoch máj a jún sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

9.5. - Talentmánia

30.5. - Deň detí

31.5. - krúžková činnosť ukončená

6.6. - návšteva bábkového divadla - Opice z našej police 

8.6. - Burza hračiek

 

Evanjelická biblická olympiáda

31.3.2017 poriadalo ECAV seniorálne kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili traja žiaci našej školy. Súťažili v 1. kategórii a boli veľmi úspešní. Spomedzi 23 detí z šestnástich cirkevných zborov obsadili Martin Zich - 2. miesto, Matúš Běčák - 4. miesto a Štefan Dojčár - 5. miesto.

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Aktivity ŠKD v mesiacoch marec - máj 2017

V mesiacoch marec - máj sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

23.2.2017 - kvíz Milujem Slovensko

30.3.2017 - vedomostný kvíz - Marec mesiac knihy

4.4.2017 - Veľká noc - tvorivé dielne

20.4.2017 - Deň Zeme

10.5.2017 - Talentmánia

Aktivity ŠKD v mesiacoch január a február

V mesiacoch január a február 2017 sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

26.1. - Kvíz Milujem Slovensko - z dôvodu choroby sa presúva (termín bude upresnený)

Zimné športové hry (termín bude upresnený podľa počasia)

7.2. - Animovaná komédia Spievaj  v kine Polus od 14:40 do 16:30

16.2. - Karneval