logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch január a február 2018

V mesiacoch január a február budú v ŠKD prebiehať nasledovné aktivity:

18.1. - Futbalový turnaj

v priebehu januára podľa počasia - Stavanie snehuliakov

1.2. - Kvíz Milujem Slovensko

v priebehu februára - Tematické práce na tému Fašiangy

22.2. - Karneval