logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch marec - máj 2017

V mesiacoch marec - máj sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

23.2.2017 - kvíz Milujem Slovensko

30.3.2017 - vedomostný kvíz - Marec mesiac knihy

4.4.2017 - Veľká noc - tvorivé dielne

20.4.2017 - Deň Zeme

10.5.2017 - Talentmánia