logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch máj - jún 2017

V mesiacoch máj a jún sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

9.5. - Talentmánia

30.5. - Deň detí

31.5. - krúžková činnosť ukončená

6.6. - návšteva bábkového divadla - Opice z našej police 

8.6. - Burza hračiek