logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Otvorenie školského roka 2017/2018

Milí žiaci a rodičia,

dňa 4. 9. 2017 o 8.00 h slávnostne otvárame školský rok 2017/2018 v ŠpMNDaG, Teplická 7

PROGRAM:

8:00 - otvorenie školského roka na Teplickej 7 riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou,  CSc.

8:05 - 8:20 - privítanie prvákov

8:20 - 8:40 - privítanie žiakov 2. - 4. ročníka

8:45 - 9:10 - prvé informatívne stretnutie  riaditeľky školy s rodičmi prvákov na spojovacej chodbe na 2. poschodí

9:30 – otvorenie školského roka na Gymnáziu, Skalická cesta 1 riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou, CSc.

11.00 – ukončenie 1. školského dňa – rodičia si vyzdvihnú deti zo školy 

                                                                                                                                                                                                       PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

                                                                                   riaditeľka školy