logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

Aktuálnu ponuku krúžkov v ŠKD v školskom roku 2017/2018 nájdete tu.