logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch september a október 2017

V mesiacoch september a október sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

September

Športový deň - podľa počasia 

Október

17.10. - Deň jablka

26.10. - Halloween

výstava jesenných výrobkov z tekvíc

Šarkaniáda - podľa počasia