logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch november a december 2017

V mesiacoch november a december sa budú konať v ŠKD nasledovné aktivity:

November

Filmové predstavenie - termín bude upresnený

Výroba vianočných výrobkov - v priebehu celého mesiaca

December

Vianočné tvorivé dielne - od začiatku mesiaca do 15.12.

Vianočné trhy - od 18.12. do 21.12.