logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Metodické dni 18. a 19.10.2017

V dňoch 18. a 19.10.2017 sa uskutočnili metodické dni, stretnutia a seminár učiteľov zo škôl a tried vzdelávajúcich nadané deti v PROGRAME APROGEN. Metodické dni boli prínosom pre všetkých zúčastnených. Fotografie si môžete pozrieť tu.