logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Šaliansky Maťko 2017/2018

V tomto ročníku súťaže Šaliansky Maťko v prednese povestí získali v prvej kategórii umiestnenie nasledovní žiaci:

1. miesto    Ján Ottinger, 3.D
2. miesto    Petra Kapičáková 3.B
3. miesto    Ondrej Rastislav Madaj, 2.D

V druhej kategórii (štvrtý a piaty ročník ZŠ) budú prvý stupeň reprezentovať žiačky Emma Jedličková zo 4.D a Dominika Štofanová zo 4.B v školskom kole  dňa 4.12. na Gymnáziu Skalická.

Výhercom aj postupujúcim gratulujeme!

ŠpMNDaG