logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 22.12.2017

Riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje riaditeľské voľno na piatok 22.12.2017 na vyhodnotenie výsledkov Programu APROGEN za doterajšie obdobie,

na prehodnotenie a spracovanie inovatívnych postupov a prístupov a na predstavenie vízie ďalšieho pokračovania ŠpMNDaG.

 

Ďakujeme za pochopenie,

 

riaditeľka školy