logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznam učiteľov

Vedenie školy:
 • PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy
 • Mgr. Helena Nagyová – zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
 • PhDr. Milan Bujňák – zástupca riaditeľky školy na gymnáziu
 • Ľubica Aľušíková - vedúca Školského klubu detí
 • PhDr. Ľubica Vranková - psychologička
Triedni učitelia:  
 • 1.A  Mgr. Dagmar Hrnčířová
 • 1.B  Mgr. Radomíra Šajbenová
 • 1.C  Mgr. Emília Rybárová
 • 1.D Mgr. Renáta Šrámová
 • 2.A  Mgr. Darina Rauová
 • 2.B  Mgr. Martina Cyprichová
 • 2.C  Mgr. Lucia Ploczeková
 • 2.D  PaedDr. Jevgenija Achejevová
 • 3.A Mgr. Renáta Stryhalová
 • 3.B Mgr. Žofia Vaneková
 • 3.C PaedDr. Zuzana Ščasná
 • 3.D Mgr. Diana Dokupilová Krumlovská
 • 4.A Mgr. Zina Hanzelová
 • 4.B Mgr. Katarína Petrovičová
 • 4.C Mgr. Martina Cimrová
 • 4.D Mgr. Eva Válková
Vychovávatelia:
 • Júlia Smoligová
 • Jana Prokopová
 • Mgr. Jarmila Hatinová
 • Alena Bujtárová
 • Mgr. Lívia Gruchaláková
 • Mgr. Dagmar Šulková
 • Bc. Martin Schindler
 • Mgr. Zuzana Kusá
 • Mgr. Art. Jana Grumelová
 • Bc. Anna Kurinová
 • Mgr. Christian Adamica
 • Bc. Andrea Majerčáková
 • Mgr. Tomáš Marušin
 • Mgr. Peter Bratina
 • Edita Šebestová
 • Ľubica Aľušíková
Netriedne učiteľky:
 • Mgr. Denisa Balogová – uč. AJ
 • Mgr. Ivica Radová – uč. TV