Konec

Následující kapitola

Obsah


PŘEDMLUVA

1. ÚVOD

1.1 Historický úvod a normy jazyka
1.2. První program v jazyce C.
1.3. Jednoduchý vstup a výstup.

2. KONSTANTY, PROMĚNNÉ A DEKLARACE.

2.1 Identifikátory, klíčová slova a komentáře.
2.2 Základní typy dat
2.3 Konstanty a proměnné.

Konstanty
Celočíselné konstanty
Racionální konstanty
Znakové konstanty
Konstantní řetězce
Proměnné

2.4. Ukazatele.

3. OPERÁTORY A VÝRAZY

3.1 Operand, operátor, výraz.
3.2. Rozdělení operátorů.
3.3. Operátor přiřazení, l-hodnota a p-hodnota.
3.4. Aritmetické operátory - aditivní a multiplikativní.
3.5. Logické operátory.
3.6. Relační operátory.
3.7. Bitové operátory.
3.8. Adresový operátor.
3.9. Podmíněný operátor.
3.10. Operátor čárka.
3.11. Přetypování výrazu.

4. PREPROCESOR

4.1. Definice maker.

Symbolické konstanty
Makra

4.2. Standardní předdefinovaná makra.

Operátory # a ##.
Podmíněný překlad.
Zbývající direktivy.

5. FUNKCE

5.1. Deklarace a definice funkce.
5.2. Návratová hodnota funkce.
5.3. Argumenty funkcí a způsob jejich předávání.
5.4. Funkce s proměnným počtem argumentů.
5.5. Rekurse.

6. ŘÍZENÍ CHODU PROGRAMU

6.1. Výrazový příkaz
6.2. Prázdný příkaz
6.3. Bloky.
6.4. Oblast platnosti identifikátoru
6.5. Podmíněný příkaz if-else.
6.6. Přepínač
6.7. Cykly

Cyklus while
Cyklus for
Cyklus do

6.8. Příkaz skoku

7. UKAZATELE, POLE A ŘETĚZCE

7.1. Ukazatele
7.2. Pole
7.3. Aritmetika ukazatelů
7.4. Řetězce
7.5. Vícerozměrná pole, ukazatele na ukazatele
7.6. Ukazatele na ukazatele a pole ukazatelů
7.7. Ukazatele na funkce.
7.8. Argumenty příkazového řádku

8. VSTUP A VÝSTUP

8.1. Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup znaků
Standardní vstup a výstup řetězců
Formátovaný standardní vstup a výstup

1;2c

8.2. Vstupní a výstupní operace v paměti.
8.3. Práce se soubory.
8.4. Soubory s přímým voláním
8.5. Datové proudy

Otevření a zavření proudu
Proudy a vstup/výstup znaků
Proudy a vstup/výstup řetězců
Formátovaný vstup/výstup z/do proudu
1;2c Proudy a blokový přenos dat
Další užitečné funkce
Příklady práce s proudy

9. DYNAMICKÉ DATOVÉ STRUKTURY

9.1. Dynamická alokace paměti.
9.2. Seznam.
9.3. Pole ukazatelů.

10. ODVOZENÉ A STRUKTUROVANÉ TYPY DAT

10.1. Uživatelský datový typ.

Složitější typové deklarace

10.2. Výčtový typ.
10.3. Typ struktura.
10.4. Typ union.
10.5. Bitová pole.
10.6. Klasifikace typů v C

PŘÍLOHA A: TVORBA PROJEKTŮ

PŘÍLOHA B: LITERATURA

PŘÍLOHA C: ZDROJOVÉ SOUBORY


Začátek

Následující kapitola


Název: Programování v jazyce C
Autor: Petr Saloun
Do HTML převedl: Kristian Wiglasz
Poslední úprava: 03.12.1996