logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Skrátené vyučovanie v utorok 15.10.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky bude v utorok 15.10.2019 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:20h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je povinné školenie GDPR a BOZP všetkých zamestnancov gymnázia.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Eko protest - 20.9.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky a v súlade s ekologickou koncepciou Programu APROGEN, ktorá bola rodičom oznámená na Rade rodičov a následne na rodičovských združeniach oznamujeme, že žiaci vyššieho sekundárneho vzdelávania – t.j. kvinta až oktáva sa v piatok 20.9.2019 zúčastnia Eko-protestu. Prvé dve hodiny sa učia podľa platného rozvrhu a následne odchádzajú pod vedením triednych učiteľov na protest, ktorý začína o 11-tej hodine. Mladšie ročníky sa učia podľa rozvrhu. .
Keďže ide o plánovanú školskú akciu neprítomnosť žiaka musí rodič ospravedlniť triednemu učiteľovi.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Vyučovanie podľa platného rozvrhu od 6.9.2019

Milí žiaci,
od 06.09.2019 sa v zmysle pokynov z úvodu školského roka učí na Gymnáziu na Skalickej ceste 1 podľa platného školského rozvrhu. V piatok 06.09.2019 sa vyučovanie začne od 1. vyučovacej hodiny so začiatkom o 8:00 h.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka