logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

27.6.2022 klasifikačná porada a skrátené vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

v pondelok 27.6.2022 je z dôvodu klasifikačnej porady skrátené vyučovanie a popoludňajšia výučba aj krúžky odpadajú.

Zvonenie počas skráteného vyučovania
0. hodina – celá od 7:30 – 8:10 h
1. hodina od 8:15 – 8:50 h
2. hodina od 9:00 – 9:35 h
3. hodina od 9:45 – 10:20 h
4. hodina od 10:35 – 11:10 h
5. hodina od 11:20 – 11:55 h
6. hodina od 12:05 – 12:40 h

Ďakujeme za porozumenie

PaedDr. Jozef Doddy Cimra
zástupca riaditeľky

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že veľkonočné prázdniny sú od štvrtka 14. 4. 2022 do utorka 19. 4. 2022. Nástup žiakov do školy po prázdninách je v stredu 20. apríla 2022.

Prajeme príjemné veľkonočné prázdniny

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2022/23

Vážení rodičia, záujemci o štúdium,

podmienky a termíny prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2022/23 sú uverejnené na tomto linku: https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium.
Prosíme Vás, prečitajte si pozorne text podstránky a v prípade záujmu postupujte podľa pokynov.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

4. ročník AproMUN pod záštitou MZVEZ bol úspešný

4.ročník modelového zasadnutia Spojených národov – AproMUN, organizovaný ŠpMNDaG v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, sa konal v dňoch 25.-27.október 2021, v rámci Týždňa OSN na Slovensku a pri príležitosti 30.výročia úmrtia Jána Papánka, diplomata a stáleho predstaviteľa ČSR pri OSN.

Zasadnutie AproMUN otvoril zástupca RŠ ŠpMNDaG PhDr. Milan Bujňák. Po ňom nasledovalo vystúpenie generálneho riaditeľa MZVaEZ SR, pána Juraja Podhorského a štátnej tajomníčky ministerstva, pani Ingrid Brockovej. Kľúčovou témou Otváracieho ceremoniálu ako aj celého zasadnutia bola problematika klimatickej zmeny a nadchádzajúca konferencia COP 26 v Glasgowe.

Organizačný tím AproMUN sa stretol s poradcami pani prezidentky Zuzany Čaputovej v Kancelárii prezidenta SR v utorok 26.10.21.

Záverečný ceremoniál, po prijatí rezolúcii Výborov Valným zhromaždením, ukončila debata s Eduardom Kukanom a bývalým delegátom pri OSN Dominikom Porvažníkom, ktorí spomínali na zastúpenie Slovenskej republiky pri OSN po rozpade Československa a porovnávali agendu OSN v minulosti a súčasnosti. Odpovedali na otázky, či je fungovanie OSN efektívne v riešeniach aktuálnych, nielen klimatických problémov (nerešpektovanie autorít, individualizmus, konzumný život a pod.).

Modelové zasadnutie sa konalo v režime OTP a limit účastníkov AproMUN bol 50.

Organizačný tím AproMUN tvorili žiaci oktávy, septimy a sexty: Matúš Molčan – vo funkcii generálneho tajomníka, Peter Čapkovič, Matej Sova, Adam Msolly, Zuzana Hladká, Alžbeta Špirková, Viktor Vaškanin.

Zodpovedným pedagogickým zamestnancom bola Mgr. Mária Valentová.Účastníkmi modelového zasadnutia boli študenti nižšie uvedených škôl:

 • Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava,
 • Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava,
 • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava,
 • Gymnázium Antona Bernoláka, Senec,
 • Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava,
 • Súkromné slovanské gymnázium, Bratislava,
 • Gymnázium bilingválne, Žilina,
 • Evanjelické bilingválne gymnázium, Martin,
 • Právnická fakulta UK, Bratislava,
 • Gymnázium M.R.Štefánika, Šamorín,
 • Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava,
 • LEAF Academy, Bratislava.

Účastníci zasadali vo: • Výbore spojených národov pre klimatickú zmenu – Ciele konferencie COP 26, • Ekonomický a sociálny výbor – Energetická transformácia v rozvinutých krajinách (problematika uhoľných baní a ich zatváranie), • Bezpečnostná rada – Riešenie krízy v Náhornom Karabachu.

Fotografie z podujatia

Predĺžené vianočné prázdniny od 20.12.2021 do 7.1.2022

Vážení rodičia,

Minister školstva svojim rozhodnutím predĺžil vianočné prázdniny o 3 dni. Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 20.12.2021 a končia 7.1.2022. Vyučovanie sa začína v pondelok 10.1.2022.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Dištančné vzdelávanie od 6.12.2021

Vážení rodičia, kolegovia,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania na 2. stupni základných škôl a v gymnáziách.

Vyhláška 276 vyšla vo vestníku vlády s účinnosťou od 6.12.2021. Znamená to, že na Skalickej je vo všetkých ročníkovch (5 – oktáva) prerušené prezenčné vyučovanie a od pondelka 6.12.2021 sa vyučuje dištančne podľa pokynov vyučujúcich cez EduPage alebo Teams.
Prerušené prezenčné vyučovanie je do odvolania.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Skrátené vyučovanie 26.11. a riaditeľské voľno 29.11.2021

Vážení rodičia,

vzhľadom k tomu, že sa dnes v budove gymnázia pokazil kotol a prestala kúriť celá jedna vetva, riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa rozhodla o skrátení vyučovania dnes (26.11.2021) tak, že sa vyučovanie končí piatou vyučovacou hodinou (12:45h). Šiesta hodina a všetky popolunajšie aktivity dnes odpadajú. Žiaci, ktorí sa stravujú, majú obedy zabezpečené od 12:45h.
Zároveň riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa rozhodla, že v pondelok 29.11.2021 bude riaditeľské voľno z dôvodu realizácie opravy kotla.
Riadne vyučovanie sa v škole obnovuje od utorka 30.11.2021 podľa platného rozvrhu.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Prihlasovanie na obedy pre 5. ročník, prímy, sekundy a tercie

Dobrý deň,

vedúca jedálne SOS beauty služieb zverejnila prihlášku s pokynmi na stravovanie v školskej jedálni na Račianskej 105, v ktorej sa stravujú naši žiaci z ročníkov 5 – tercia.

Podľa protiepidemiologických opatrení sa budú stravníci deliť na viac skupín s prestávkami, aby bolo možné jedáleň dezinfikovať, vetrať a aby nedošlo ku miešaniu žiakov bez rúšok.

kompletné pokynu nájdete tu: https://smnd.sk/main/files/pokyny_stravovanie_21-22.pdf
prihlášku si môžete stiahnuť tu: https://smnd.sk/main/files/prihlaska_stravovanie_21-22.pdf

Ďakujem pekne
vedenie ŠpMNDaG

Potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia,
od septembra 2020 škola sprístupnila funkcionalitu elektronického potvrdenia o návšteve školy, o čom ste boli v minulom školskom roku informovaní. Prosíme Vás, aby ste si tieto potvrdenia sťahovali z EduPage našej školy zo svojho rodičovského konta. Návod, kde sa potvrdenie nachádza, nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/e2755
Rodičia piatakov dostanú prístupové údaje k EduPage školy v prvý deň nástupu do školy, pretože údaje nie sú rovnaké ako na Teplickej.

Ďakujeme za pochopenie

PaedDr. Jozef Cimra, ZRŠ

Maturitná skúška 2020/2021 bude vypočítaná.

Vážení rodičia a maturanti,

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR sa známka z internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

Informácie sú uvedené na webe Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna-skuska-bude-odrazat-...

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-int...

Ďakujeme za porozumenie, priebežne budeme dopĺňať informácie podľa rozhodnutí ministra

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy