logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Skrátené vyučovanie od 16.6.2021

Vážení rodičia,
vzhľadom na predpoveď počasia s dennými teplotami prekračujúcimi 30°C a v súvislosti s povinnosťou nosiť v škole respirátor alebo rúško rozhodla pani riaditeľka o skrátenom vyučovaní na gymnáziu ŠpMNDaG. Skrátené vyučovanie bude od 16.6.2021 do konca školského roka a jednotlivé hodiny budú nasledovne:

0. hodina – od 7:30 – 8:10 h (celá)
1. hodina od 8:15 – 8:50 h
2. hodina od 9:00 – 9:35 h
3. hodina od 9:45 – 10:20 h
4. hodina od 10:35 – 11:10 h
5. hodina od 11:20 – 11:55 h
6. hodina od 12:05 – 12:40 h

Obedy sú zabezpečené a popoludňajšie vyučovanie (7.-8. hodina) je na rozhodnutí vyučujúceho, či potrebuje ešte do klasifikačnej porady príslušné hodiny odučiť.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Maturitná skúška 2020/2021 bude vypočítaná.

Vážení rodičia a maturanti,

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR sa známka z internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

Informácie sú uvedené na webe Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna-skuska-bude-odrazat-...

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-int...

Ďakujeme za porozumenie, priebežne budeme dopĺňať informácie podľa rozhodnutí ministra

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Vyučovanie od 10. 5. 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe zaradenia Bratislavy v regionálnom Covid automate od 10. mája 2021 riaditeľka školy rozhodla, že sa na ŠpMNDaG obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Do školy sa teda vracajú už aj ročníky kvinta, sexta a septima.
V prípade zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
riaditeľka školy

Prijímacie skúšky do prímy a interné postupové testy do kvinty 17. a 18.3.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že prijímacia skúška do prvého ročníka (príma) osemročného gymnázia a interné postupové testy do kvinty osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa v tomto školskom roku uskutočnia v budove gymnázia na Skalickej ceste 1

17.marca 2021 o 8:00h – postupové testy do kvinty 18.marca 2021 o 8:00h – prijímacia skúška do prímy

Uchádzači do prímy postupujú podľa podmienok prijímacieho konania ŠpMNDaG, ktoré sú uvedené na našej stránke (https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium). Žiaci kvarty žiadosť o vykonanie postupových testov do kvinty neposielajú, pretože sú to interné testy.

Ďakujeme za porozumenie a želáme veľa úspechov

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy