logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Skrátené vyučovanie 27.1.2020

Na základe rozhodnutia riaditeľky bude v pondelok 27.1.2020 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:25h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je polročná klasifikačná porada.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Skrátené vyučovanie 18.12.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky bude v stredu 18.10.2019 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:25h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je výročná pedagogická rada.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú od pondelka 23.12.2019 do utorka 7.1.2020,
nástup do školy je v stredu 8.1.2020.

Prajeme všetkým žiakom a rodičom školy
príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov,
a všetko dobré v novom roku 2020.

zamestnanci školy

Riaditeľské voľno 20.12.2019

Riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
udeľuje žiakom riaditeľské voľno na piatok 20.12.2019.

Ďakujeme za pochopenie,

riaditeľka školy

Skrátené vyučovanie v utorok 21.11.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky bude v utorok 15.10.2019 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:20h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je štvrťročná klasifikačná porada na gymnáziu.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka