logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Od 11. 9. 2018 sa učí podľa platného rozvrhu

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 11.09.2018 sa učí v 5. roč. a na Gymnáziu podľa platného rozvrhu schváleného riaditeľkou školy, ktorý si môžu nájsť rodičia a žiaci na Edupage stránke. Zároveň bude zajtra zverejnený na webovej stránke školy.

S pozdravom
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka

Rozvrh na 10. 9. 2018 (pondelok)

Rozvrh výučby - piatok 7. 9.

Plán vyučovania na gymnáziu na piatok 7. 9. 2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Vážení rodičia a žiaci,
oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v budove Gymnázia našej školy na Skalickej ceste 1 v pondelok dňa 3. septembra 2018 s príchodom žiakov do veľkej telocvične do 9:15 h. Slávnosť s nástupom Pedagogickej rady Gymnázia bude o 9:30 h.

S pozdravom PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka

7.9.2018 - Darovanie krvi (Deň vzájomnej pomoci)

Pozývame Vás na darovanie krvi na našom gymnáziu pri príležitosti Dňa vzájomnej pomoci, ktorý sa na škole koná už 3. rok. Darovanie sa uskutoční v piatok, 7.9.2018 od 8:00 do 11:30h v zasadačke gymnázia.
Darovať krv môže každý zdravý dospelý človek od 18 do 60 rokov, ktorý váži viac ako 50 kg. Budeme radi, ak sa darovania zúčastnia okrem našich učiteľov a súčasných žiakov aj rodičia našich žiakov a absolventi.
Ak máte chuť a čas sa zúčastniť, tak prosím napíšte mail na jcimra(zavinac)spmndag [dot] sk. Ide len o kontrolu počtu darcov, aby sme vedeli dať NTS-ke info o reálnom počte účastníkov.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás ;)

Slávnostné zakončenie školského roka

Pri príležitosti slávnostného ukončenia školského roka 2017/2018 riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. odovzdala ocenenia žiakom, ktorí v ostatnom školskom roku úspešne reprezentovali školu v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Skrátené vyučovanie - piatok 8.6.2018

Z dôvodu zatečenia strechy pri včerajšej prietrži riaditeľka školy nariaďuje skrátené vyučovanie v piatok, 8.6.2018 nasledovne:
0-tá hodina bude celá
1.-6.-ta hodina budú skrátené na 35 minút
popoludňajšie aktivity a vyučovanie odpadá.

ďakujeme za pochopenie

Obhajoby projektových prác a SOČ 15.-16. 5. 2018 (program,aktualizácia)

V dňoch 15.-16. mája 2018 na gymnáziu ŠpMNDaG prebiehajú obhajoby projektových prác a prác SOČ. V prílohe nájdete program prezentácií.

Konkurz na voľné miesta hospitačného štúdia vo Viedni v školskom roku 2018/2019

Na základe záujmu rodičov a žiakov vypisujeme konkurz na voľné miesta na partnerskom gymnáziu Wiedner Gymnasium/Sir Karl Popper Schule vo Viedni (http://www.wiednergymnasium.at/).
Písomnú žiadosť (http://smnd.sk/main/organizacia/vzoryziadosti) spolu s motivačným listom v oboch jazykoch (slovenčine a nemčine) prosíme doručiť na riaditeľstvo školy na Skalickú cestu do 22. mája 2018.

Prednosť majú žiaci:
 vyšších ročníkov (budúcoročná kvinta až septima)
 dobre ovládajúci nemecký jazyk
 dosahujúci výborné výsledky vo všetkých predmetoch
 schopní dobrať si učivo a urobiť skúšky v našej škole v termíne nami stanovenom
 ktorí sa hospitačného pobytu ešte nezúčastnili.

O výbere žiakov a podmienkach rozhodne odborná komisia vo výberovom konaní, ktoré sa bude konať začiatkom júna 2018.

Riaditeľské voľno v dňoch 30.4.2018 a 7.5.2018

Riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje riaditeľské voľno v dňoch 30.4.2018 (pondelok) a 7.5.2018 (pondelok).