logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Majstrovstvá okresu v atletike