logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Konferencia o nadaných deťoch v Čilistove 2005