logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Lyžiarsky výcvikový kurz 11.-18.2. 2006