logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturita - písomná časť - apríl 2006