logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturita 2006 - ústna časť