logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Výlet Vaduz - Bavorsko