logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Deň otvorených dverí na Teplickej