logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Deň učiteľov a Ukončenie školského roka